Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2022
shape banner

2022

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh và tại KCN Nomura Hải Phòng.

- 4/5/2022: Địa điểm kinh doanh tại Quận 4, TP.HCM được thành lập.

- 4/6/2022: Địa điểm kinh doanh tại Nomura, Hải Phòng được thành lập.