Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2017
shape banner

2017

Thành lập văn phòng đi din ti M Phước, VSIP II, Amata.

3/1/2017:

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Mỹ Phước

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại VSIP II.

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Amata.

1/20/2017:

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics được thành lập tại TP.HCM (Quận 3).