Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2017
shape banner

2017

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Mỹ Phước

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại VSIP II.

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Amata.

3/1/2017:

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Mỹ Phước

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại VSIP II.

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics tại Amata.

1/20/2017:

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics được thành lập tại TP.HCM (Quận 3).