Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2016
shape banner

2016

Thành lập chi nhánh Konoike Vina tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng.

- 18/01/2016: Thành lập Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics - Chi nhánh Hải Phòng.

- 12/01/2016: Thành lập Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng.

- 3/31/2016: Thành lập Công ty TNHH Konoike Vinatrans Logistics – Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.