Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2008
shape banner

2008

Thành lập chi nhánh Konoike Vina Hà Nội.

- 8/11/2008: Chúng tôi đổi tên tiếng Việt thành CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT.

- 10/3/2008: Thành lập chi nhánh Konoike Vina Hà Nội.