Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2008
shape banner

2008

Đổi tên tiếng Việt thành CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT, thành lập thêm chi nhánh Konoike Vina Hà Nội

- 8/11/2008: Chúng tôi đổi tên tiếng Việt thành CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT.

- 10/3/2008: Thành lập chi nhánh Konoike Vina Hà Nội.